3-maanden programma

Regie en balans in je leven

Hoe draagt het 3-maanden programma bij aan jouw herstel?

  • Je krijgt zicht op waar je klachten vandaan komen.
  • Je begrijpt dat onbewuste emoties en patronen jouw klachten veroorzaken en in stand houden.
  • Verdrongen emoties worden bewust en voel en verwerk je zodat herstel op gang kan komen.
  • Je ervaart dat angst voor je (pijn)klachten je klachten versterkt en dat de angst afneemt wanneer je doorziet wat er werkelijk aan de hand is.
  • Je leert waarnemen wat er zich in je gevoelsleven afspeelt en niet te focussen op de symptomen van de klacht zelf.
  • Het is weer mogelijk om je lichaam op een positieve manier te voelen.
  • Je gebruikt de signalen van je lichaam als hulpmiddel dat je grenzen en behoeften aangeeft.
  • Er wordt naar je geluisterd en je voelt je gezien en gehoord.
  • Het uiteindelijke doel is dat je regie over je gezondheid hebt en er weer balans in je leven is.

  Groepstraining 3-maanden programma

  In de groepstraining maken we met behulp van psycho-educatie het verband tussen lichaam en geest helder. Daarnaast krijg je inzicht in beperkende patronen en onbewuste emoties. Je krijgt een keuze voor nieuwe mogelijkheden en leert verschillende kanten van jezelf kennen. We werken ervaringsgericht, in het hier en nu en maken gebruik van mindfulness en lichaamsbewustzijn. Lees verder over het fundament onder onze groepstraining.

  Individuele therapie 3-maanden programma

  De groepstraining wisselen we af met individuele therapie. Dit biedt ruimte om te verdiepen in jouw persoonlijke situatie en ervaringen. De wisselwerking tussen het werken in de groep en de verdieping op individueel vlak zorgen voor een krachtig leerproces.

  Bij de begeleiding van de individuele therapie neemt ieder van ons haar eigen ervaring als therapeut mee. Dat betekent dat Eline haar ervaring als haptotherapeut inzet, Richelle haar achtergrond als rouwbegeleider en -therapeut meeneemt en Naomi de werkwijze als lichaamsgericht traumatherapeut volgt.

  3-maanden programma

  Thuis experimenteren

  Na elke groepsdag en therapiesessie ga je weg met iets praktisch om mee naar huis te nemen en te gebruiken om actief een verschil te maken in je leven. Je krijgt een combinatie van cognitieve oefeningen en ervaringsgerichte experimenten voor in je dagelijks leven. In de therapie maken we samen een vertaalslag van hoe je nieuwe inzichten of ervaringen mee kunt nemen in je thuissituatie. 

  Praktische informatie 3-maanden programma

  Voor de eerste groepstraining doen we een intakegesprek zodat we een beeld krijgen van jouw persoonlijke situatie. Vervolgens bestaat het programma uit vijf dagen groepstraining afgewisseld met vijf keer individuele therapie. Ter ondersteuning ontvang je een uitgebreide syllabus. Hierin kan je alles teruglezen wat we behandeld hebben tijdens de groepstrainingen aangevuld met verdiepende literatuur. Ook zijn daarin ervaringsgerichte oefeningen opgenomen om in je eigen omgeving mee te experimenteren. De groepstraining is in Zoetermeer en de individuele therapie is mogelijk in Delft, Zoetermeer of Zuidland.

  Meld je aan voor de gratis introductiemiddag

  Wil je meer informatie of wil je met ons kennismaken ? Neem dan contact op of meld je aan voor de eerstvolgende introductiemiddag. Klik op onderstaande knop voor de data en tarieven. Je bent van harte welkom!

  Het fundament onder ons programma

  We bouwen ons programma gedurende drie maanden stap voor stap op. Dit doen we op basis van onze ervaring, onze visie op het herstel van onbegrepen klachten en achterliggende theorie en behandelmethoden. Het fundament van ons 3-maanden programma wordt gevormd door verschillende theorieën en behandelmethoden:

  1. TMS (Tension Myositis Symdrome) van Dr. John E. Sarno | lees verder over ervaringen met en bedankbrieven aan Dr. Sarno
  2. ACT (Acceptatie en Commitment Theorie) van Steven C. Hayes | bekijk voor meer informatie deze TEDx talk van Steven Hayes
  3. Voice Dialogue van Hal en Sidra Stone | lees meer over Voice Dialogue
  4. Mindfulness en oordeelloosheid | bekijk deze TEDx talk over mindfulness van Andy Puddicombe, oprichter van de Headspace app

  Onderstaande omschrijving vormt de rode draad door ons 3-maanden programma en geeft de onderwerpen van de groepstrainingen weer.

  Dag 1 – Dr. Sarno – onbewuste woede als sleutel

  Dr. Sarno gaat ervan uit dat alle klachten en pijn een oorzaak hebben. Onbewuste onderdrukte woede noemt hij als belangrijke oorzaak voor onbegrepen klachten. Door een aangetoond fysiologisch proces ontstaat een tekort aan zuurstof in je lichaam, veroorzaakt door verminderde bloedtoevoer, wat spanning geeft in spieren, pezen of organen. Dit veroorzaakt pijn en klachten, maar geeft geen schade aan het lichaam. De pijn zorgt ervoor dat je aandacht zich richt op de lichamelijke problemen om te voorkomen dat onbewuste pijnlijke emoties naar boven komen.

  Jouw aandacht op het lichaam leidt tot zorgen over de pijn en verdere fysieke verkramping door verzet tegen de pijn. De zoektocht naar de fysieke oorzaak houdt je aandacht vast en versterkt je zorgen wat op haar beurt de spanning vergroot en de pijn in stand houdt.

  De pijn is een uitnodiging om pas op de plaats te maken en je innerlijke patronen te onderzoeken. Echter, stilstaan is moeilijk omdat je pijn dan extra voelbaar wordt. Zodra je je gaat openen voor de mogelijkheid van oorzaken in je onbewuste en de emoties die daar zijn opgeslagen, is het afleidingssysteem van pijn niet meer nodig.

  There’s nothing like a little physical pain to keep your mind off your emotional problems.

  Dr. John E. Sarno – Healing Back Pain

  Dag 2 – ACT – weer een keuze hebben

  ​Iedereen heeft een weg ‘ernaartoe’ en een weg ‘ervandaan’. Ernaartoe gaat over wat jij fijn vindt, wanneer jij lekker in je vel zit, dat je bezig bent met wat klopt voor jou. Als je je bewust bent, kies je voor de weg ernaartoe, maar helaas ben je niet continu bewust. Er zijn bepaalde situaties die je ‘triggeren’ en dan schiet je onbewust op de weg ervandaan. Je komt dan vast te zitten in negatieve gedachten en bijbehorende nare gevoelens. Als je hier lange tijd in vastzit, kunnen uiteindelijk fysieke klachten ontstaan. Pas als je je hiervan bewust wordt en ziet dat je vastzit ontstaat weer een keuze.

  In de ACT-dag bieden we je handvatten om los te komen van negatieve gedachten en gevoelens (de weg ervandaan) en je bewust te worden van wat belangrijk is op jouw weg ernaartoe.

  ACT - weer een keuze

  Gedachten zijn als lenzen waardoor we naar onze wereld kijken.

  Steven C. Hayes – Uit je hoofd, in het leven

  Dag 3 – Voice dialogue – jouw verschillende kanten

  Ieder mens heeft verschillende kanten in zichzelf. Kanten waar je blij mee bent, waar je minder blij mee bent of die zelfs tegengesteld zijn. Waarvan je je bewust bent of die je onbewust hebt weggedrukt. Iedereen heeft wel een kritische stem, maar ook de perfectionist of de harde werker zien we vaak terug. Een kwetsbare, luie of zachte kant daarentegen wordt geregeld weggeduwd. Hierdoor raak je uit balans: sommige kanten worden uitvergroot terwijl de tegenovergestelde kant geen ruimte krijgt. Bijvoorbeeld je leven lang je best doen (voor anderen) leidt op een bepaald moment tot fysieke klachten.

  Innerlijke bus

  Om al deze kanten van jezelf te leren kennen en ruimte te geven en in balans met elkaar te brengen is bewustzijnsgroei nodig. Op die manier ontdek je de kwaliteiten van je overlevingspatronen en krijg je meer mogelijkheden. En kun je zelf kiezen naar welke kant je luistert in een bepaalde situatie.

  Wij denken dat onze persoonlijkheid in delen is opgesplitst en dat het tot onze taak behoort om ons volledig bewust te worden hiervan en om de vele ikken te leren kennen, zodat we zinvolle keuzes kunnen maken in ons leven.

  Hal & Sidra Stone – Thuiskomen in jezelf

  Dag 4 – Mindfulness en oordeelloosheid

  Mindfulness helpt om je gedachten en gevoelens bewust te krijgen, om er in het moment naar te kijken zonder oordeel. Als je deze namelijk niet bewust hebt, word je er onbewust door geleid. Je leeft dan vanuit wat je geleerd hebt, op de ‘automatische piloot’. Vaak leidt deze ‘automatische piloot’ op een bepaald moment tot beperkingen. Soms omdat aangeleerde patronen de balans verstoren en tot fysieke klachten leiden, soms omdat je iets mist en je dichter bij jezelf wilt komen.

  Door je bewust te zijn van je gedachten en onderliggende overtuigingen ontstaat de keuzemogelijkheid om los te komen van wat niet meer bij jou past. Daarnaast leer je met mindfulness vanuit een oordeelloze blik en op een liefdevolle accepterende manier naar jezelf te kijken. Zodat je, uiteindelijk, jouw verschillende kanten, gevoelens en gedachten zonder oordeel kunt aanvaarden.

  Zonder oordeel

  Dag 5 – Integreren 3-maanden programma in je leven

  Tot slot is het belangrijk om alles wat je hebt geleerd en ervaren te integreren in jezelf en in je leven. We ervaren met elkaar hoe het is om stil te staan, te voelen, niets te hoeven en helemaal tot rust te komen. We overzien wat je allemaal hebt geleerd over jezelf, hoe er een andere balans in je leven is gekomen en waar je meer regie hebt gekregen doordat er opnieuw een keuze is ontstaan. Maar we staan ook stil bij de stukken die je nog moeilijk vindt of waar je nog extra aandacht en energie in wilt steken. En hoe je eventueel je omgeving kunt betrekken voor de verankering van wat er in drie maanden voorbij is gekomen.

  Hoe ziet een dag groepstraining eruit?

  We werken tijdens de groepstraining op een open en oordeelloze manier waarbij we veel zullen vertragen en de tijd nemen om te ervaren, te delen en te leren. We werken met kleine groepen van maximaal twaalf deelnemers zodat er voldoende aandacht is voor ieder individu. De begeleiding doen we met z’n drieën.

  Door het werken in een groep leer je van en met elkaar. Andermans ervaringen zijn vaak erg waardevol voor je eigen leerproces. Wij creëren een veilige leeromgeving waarin makkelijk verbinding ontstaat en ieder zich gezien voelt. We nodigen je uit om buiten je comfortzone te gaan. Immers als je binnen je comfortzone blijft is er niets te leren. Tegelijkertijd ben je verantwoordelijk voor je eigen leerproces en kun je altijd nee zeggen.

  Dit is niet meer aan de zijlijn van het leven staan

  Grofweg is de opbouw van ieder van de vijf dagen groepstraining als volgt:

   • Aankomen en verbinden met jezelf en het hier en nu
   • Psycho-educatie: uitleg, achtergrond en verdieping over het onderwerp van de dag.
   • Een lekkere en gezonde lunch en vanzelfsprekend is er ruimte voor luchtigheid en vrolijkheid.
   • Ervaringsgerichte oefeningen doen: diverse oefeningen die aansluiten bij verschillende manieren waarop mensen leren zodat je de theorie kunt ervaren en integreren in jezelf.
   • Experimenten voor thuis: na elke sessie ga je weg met iets praktisch wat je thuis kunt gebruiken om actief een verschil te maken in je leven.